Tag: giải phẫu người


Giải phẫu người – GS. Trịnh Văn Minh – Đại học Y Hà Nội

Giải phẫu người – GS. Trịnh Văn Minh – Đại học Y Hà Nội

Giải phẫu người của GS. Trịnh Văn Minh cùng các nhà giải phẫu học là một bộ sách kinh điển, chuyên sâu, chi tiết. Phương châm của bộ sách này bao gồm: kiến thức cơ bản, hệ thống ; nội dung và thuật ngữ chính xác, khoa học ; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Trong bộ sưu tập này chúng tôi chia sẻ miễn phí đầy đủ 3 tập sách định dạng PDF

Continue Reading