Siêu âm bụng là phương pháp cận lâm sàng được sử dụng rất phổ biến để kiểm tra tình trạng các cơ quan trong ổ bụng như gan, mật, tụy, lách, thận, …

Siêu âm thai trong thời gian gần đây đã có nhiều tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ thuật, không chỉ tiến bộ về mặt kỹ thuật 4 chiều mà…

Giải phẫu người – bộ môn có tính “xương sống” đối với tất cả bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Sự kết hợp giữa lý thuyết và hình ảnh giải phẫu sẽ đem lại sự nhớ lâu và dễ áp dụng thực tiễn.