Thuốc Avigan là thuốc chống virus, có hiệu quả đối với tất cả các chủng virus có vật chất di truyền là ARN, bao gồm các loại virus cúm.