[PDF] Bài giảng bệnh học nội khoa – Bộ môn Nội tổng hợp, Đại học Y Hà Nội

July 25, 2019 Đoàn, Thoại M.D 0

Bài giảng bệnh học nội khoa do cán bộ giảng dạy các bộ môn nội thuộc trường Đại học Y Hà Nội biên soạn nhằm cung cấp một số tài liệu để sinh viên các lớp Y3 – Y6 theo chương trình cải cách mới dùng để học tập và tham khảo khi học lý thuyết cũng như khi thực hảnh ở bệnh viện.