Siêu âm thai PGS Trần Danh Cường – slides có nhiều hình ảnh

Siêu âm thai PGS Trần Danh Cường là bộ slides được tách từ bộ slides của PGS. Cường giảng dạy với hơn 930 slides bao gồm toàn bộ kiến thức bệnh học cũng như tiêu chuẩn cơ bản trong siêu âm thai 2D và 3D. Bộ sưu tập với nhiều hình ảnh minh họa điển hình dễ hiểu.

Mời anh chị quan tâm có thể tham khảo tại danh sách dưới đây

Post Comment