SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

Siêu âm Doppler màu đánh giá A-V shunt ở bệnh nhân suy thận mạn lọc thận nhân tạo

Post Comment