SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

Kỹ thuật siêu âm thai Doppler màu – PGS. Trần Danh Cường

siêu âm thai Doppler màu trình bày kỹ thuật siêu âm đúng trong thực hành lâm sàng. Đây là bộ slides trích từ bài giảng của PGS. Trần Danh Cường

Post Comment