SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

Siêu âm thai 3 tháng đầu – Kỹ thuật cơ bản trong thực hành lâm sàng – PGS. Trần Danh Cường

Siêu âm thai 3 tháng đầu có điểm mốc quan trọng xung quanh tuần 12, mục tiêu quan trọng là xác định có thai và đo độ mờ da gáy.

Khi đã chẩn đoán xác định có thai, các tính chất cần xác định khác như: vị trí thai, số lượng thai, đánh giá dấu hiệu sinh tồn của thai, đánh giá tuổi thai, đo khoảng sáng sau gáy và thăm dò hình thái thai nhi sớm.

Chi tiết xin mời xem slides dưới đây

Post Comment