Một số xét nghiệm dấu ấn mới trong phát hiện ung thư gan

0

1. DCP – Des-gamma-carboxy prothrombin

– DCP là một dạng bất thường của prothrombin (một yếu tố đông máu do gan sản xuất).

– Là loại xét nghiệm đánh giá hiệu quả điều trị ung thư gan nguyên phát (HCC).

– DCP được chỉ định trong quá trình điều trị ung thư gan nguyên phát. Gần đây các nhà khoa học đang nghiên cứu giá trị phát hiện sớm HCC của xét nghiệm này.

– Mẫu bệnh phẩm là huyết thanh (máu)

– Chuẩn bị trước khi lấy mẫu: không cần

2. Glypican-3

– Glypican-3 là một loại protein có trọng lượng 70-kDa với 580 acid amin mà ở người được tổng hợp bởi gen có tên GPC3. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể X đoạn Xq26.

– Glypican-3 được sử đụng để chẩn đoán phân biệt giữa khối u là ung thư gan nguyên phát với khối u là loạn sản xơ trong xơ gan. Glypican-3 cũng tăng trong các khối u ác tính khác nhưng thấp hơn như ung thư buồng trứng, ung thư Wilms, …

– Bệnh phẩm: huyết thanh (máu)

– Chuẩn bị trước khi lấy mẫu: không cần

3. Osteopontin (OPN)

– OPN là một loại glycoprotein chứa acid sialic trong xương. Tiền tố Osteo- có nghĩa là nó được nằm trong cấu trúc xương mặc dù nó cũng xuất hiện ở các cơ quan khác, hậu tố -pon có nghĩa là cầu nối. Như vậy, OPN là thành phần hữu cơ của xương.

OPN được mã hóa bởi gen SPP1 là một đoạn ADN với 7 đoạn mã hóa, có chiều dài là 5 kilobases, được định vị tại nhánh dài của nhiễm sắc thể số 4 vùng 22. OPN có khoảng 30 acid amin.

– Trong gan, OPN là tín hiệu tương tác với các yếu tố khác gây ra sự xâm nhập, di chuyển và xâm lấn của các tế bào ung thư. OPN là một trong các yếu tố đóng vai trò chẩn đoán và tiên lượng ung thư gan nguyên phát (HCC).

– Bệnh phẩm: huyết thanh

4. Golgi protein-73

– Golgi protein-73 (GP73) là loại protein người được tổng hợp bởi gen GOLM1, nằm trên nhiễm sắc thể số 9 nhánh dài vùng 21.

– GP73 được điều tiết bởi tế bào đường mật. Nên xét nghiệm này được sử dụng để tầm soát ung thư gan và ung thư đường mật. Đây được coi là một dấu ấn ung thư gan mới có thể sánh với AFP.

Đoàn, Thoại M.D
Cập nhật lần cuối 12th June 2019

Tài liệu tham khảo

1. Anna S. Lok,1 Richard K. Sterling,2 James E. Everhart,3 Elizabeth C. Wright,4 John C. Hoefs,5 Adrian M. Di Bisceglie,6 Timothy R. Morgan,5,7 Hae-Young Kim,8 William M. Lee,9 Herbert L. Bonkovsky,10 Jules L. Dienstag,11 and HALT-C Trial Group. Des-gamma-carboxy Prothrombin and Alpha fetoprotein as Biomarkers for the Early Detection of Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterology. 2010 Feb; 138(2): 493.
Published online 2009 Oct 20. doi: 10.1053/j.gastro.2009.10.031. Pubmed

2. Yankai Wen,1,2 Seogsong Jeong,1 Qiang Xia,1,✉ and Xiaoni Kong1. Role of Osteopontin in Liver Diseases. Int J Biol Sci. 2016; 12(9): 1121–1128. Published online 2016 Aug 6. doi: 10.7150/ijbs.16445. Pubmed

3. Capurro M1, Wanless IR, Sherman M, Deboer G, Shi W, Miyoshi E, Filmus J. Glypican-3: a novel serum and histochemical marker for hepatocellular carcinoma. Gastroenterology. 2003 Jul;125(1):89-97. Pubmed

4. JING YANG, JINGJING LI, WEIQI DAI, FAN WANG, MIAO SHEN, KAN CHEN, PING CHENG, YAN ZHANG, CHENGFEN WANG, RONG ZHU, HUAWEI ZHANG, YUANYUAN ZHENG, JUNSHAN WANG, YUJING XIA, JIE LU, YINGQUN ZHOU, and CHUANYONG GUO. Golgi protein 73 as a biomarker for hepatocellular carcinoma: A diagnostic meta-analysis. Exp Ther Med. 2015 Apr; 9(4): 1413–1420. Published online 2015 Jan 29. doi: 10.3892/etm.2015.2231. Pubmed

5. Wikipedia: Glypican-3, Osteopontin, Golgi protein-73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *