SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

Kỹ thuật và một số dị dạng chi thường gặp trên siêu âm thai quý II và III – PGS. Trần Danh Cường

Siêu âm chi thai nhi là bộ slides trích từ bộ slides giảng dạy của PGS. Trần Danh Cường. Trong bộ này gồm kỹ thuật siêu âm đúng và dị dạng thường gặp

Post Comment