Khuyến cáo của CDC về ung thư vú

0

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) là một cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ có trụ sở tại quận DeKalb, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, sát bên trường Đại học Emory. Nhiệm vụ của CDC là thực hiện công tác y tế công cộng và an toàn thông qua việc cung cấp thông tin giúp nâng cao sức khỏe cùng với các bộ trong liên bang Hoa Kỳ và các tổ chức khác.

Dưới đây là những kiến thức về ung thư vú mà CDC khuyến cáo

[drthoai107postslistcats cat=”215″ orderby=”date” order=”asc”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *