Advertisement
GÓC IT

[Vivid T8] Cài đặt công thức tính diện tích mở van ĐMC: phần 1 – Công thức tính và Đăng nhập bảng điều khiển

Trong hẹp van động mạch chủ, diện tích mở van thông qua phương trình liên tục là thông số tin cậy để đánh giá mức độ. Trước đây, tính diện tích này được tính thủ công trên giấy sau khi đã đo đạc trên 2D và Doppler.

Vẫn là các thông số đo đạc như trước đây, nhưng sau khi đọc bài viết này, quý vị sẽ có một công thức tính tự động. Không chỉ tính diện tích mở van, qua bài viết này quý vị có thể cài đặt nhiều công thức tính tùy chọn theo mục đích thăm khám.

Một số phím chức năng sẽ được sử dụng xuyên suốt loạt bài công thức SAo này:

 • Sử dụng phím Trackball để hiển thị con chuột trên màn hình
 • Sử dụng con lăn để di chuyển
 • Sử dụng phím Select (màu đen dưới phím trackball và không có chữ) để kích chọn.

I. CÔNG THỨC TÍNH

Phương trình liên tục theo đề xuất của Skjaepe và cs:

Từ đó suy ra:

Trong đó:

 • SAO: Diện tích van động mạch chủ (ĐMC)
 • VTILVOT: Tích phân vận tốc theo thời gian của dòng chảy tâm thu tại vị trí đường ra của thất trái, được đo bằng Doppler xung với cửa sổ Doppler được đặt cách các van sigma của van ĐMC khoảng 1cm tại mặt cắt 5 buồng tim với đầu dò đặt ở mỏm tim.
 • SLVOT: diện tích đường ra thất trái được xác định từ đường kính của buồng tống máu thất trái (LVOT) đo trên siêu âm 2D ở mặt cắt trục dài cạnh ức, ngay sát vòng van ĐMC, theo công thức

 • VTIAO: Tích phân vận tốc theo thời gian của dòng chảy qua vị trí van ĐMC bị hẹp

Kết hợp công thức:

Thay thông số π = 3.14, sau đó rút gọn được công thức như sau:

Khi thiết lập công thức trên máy sẽ phải viết trên một dòng, và công thức sẽ là:

SAO = (0.785 x VTILVOT x LVOT x LVOT) / VTIAO

Như vậy, các thông số cần đo trên siêu âm tim Doppler là: LVOT, VTILVOT, VTIAO

II. CHẾ ĐỘ TIM MẠCH

Cài đặt này nằm trong ứng dụng tim mạch, tức là các thước đo chỉ có thể hiển thị khi đặt ở chế độ Cardiac cũng như những cài đặt này sẽ chỉ có thể được gọi chức năng khi thực hiện thăm khám tim mạch.

Bước này đơn giản, quý vị chỉ cần chọn máy đang hoạt động ở chế độ thăm khám tim là được. Tức là màn hình sẽ như thế này.

Vivid T8

III. ĐĂNG NHẬP BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Trong bước này sẽ hướng dẫn quý vị đăng nhập vào bảng điều khiển để thiết lập các bước cài đặt.

Quý vị có thể đăng nhập bảng điều khiển bằng 1 trong 2 cách sau đây:

 • Cách 1 trên bàn phím của máy siêu âm: Ấn nút Config, là phím thứ 3 từ trái sang.
 • Cách 2 trên bàn phím cảm ứng của máy siêu âm: Chọn Utility, sau đó chọn Config…

Nếu hiển thị như hình dưới đây thì bước này đã hoàn tất.

Dòng dưới cùng, quý vị chọn: Meas/Text, sau đó tab trên cùng quý vị chọn Measurement menu.

Một số nút sẽ sử dụng trong các bước tiếp theo được đánh số. Quý vị vui lòng xem chú thích bên dưới

Trong cửa sổ của bàng điều khiển này:

 1. Nút này để thêm một thư mục mới. Ví dụ: trong quá trình thăm khám, khi quý vị ấn measure thì các thư mục sẽ hiển thị như Generic, Dimention … Mục này sẽ giúp quý vị đặt thêm một thư mục mới tương tự thư mục này, nhưng với tên và các thước đo ở trong tùy chọn theo mục đích của quý vị.
 2. Thêm thước đo. Thước đo được thêm có thể có sẵn trong máy, thêm là quý vị yêu cầu nó hiển thị khi ấn phím Measure. Hoặc thêm thước đo mới hoàn toàn do quý vị tùy đặt theo ý muốn.
 3. Mục chế độ siêu âm. Trong mục này sẽ cho phép thư mục và thước đo được thêm vào sẽ hiển thị ở chế độ siêu âm nào. Ví dụ LVOT diam sẽ được đo ở 2D, VTI sẽ được đo ở siêu âm Doppler liên tục VT…
 4. Thư mục sẽ hiển thị trong quá trình thăm khám. Nếu một thư mục mới và thước đo mới được thêm thành công thì sẽ hiển thị ở đây.

Như vậy, trong phần này quý vị đã làm quen với bảng điều khiển. Phần tiếp theo là thêm thước đo LVOT trên siêu âm 2D.

One Comment

Post Comment