Advertisement
GÓC IT

[Vivid T8] Cài đặt công thức tính diện tích mở van ĐMC: phần 2 – Thêm thước đo LVOT

Thước đo LVOT (Left Ventricular Outflow Tract) được đo trên siêu âm 2D trên mặt cắt trục dọc cạnh ức.

Trong bài trước, quý vị đã làm quen với giao diện của bảng điều khiển. Bây giờ, quý vị sẽ bắt đầu các bước thiết lập thêm thước đo LVOT.

Hình 1

Bước 1: Thêm thư mục mới

Thước đo trong siêu âm tim rất nhiều, nếu không sử dụng thư mục để nhóm các thước đo theo chức năng thì mục 4 bên phải sẽ rất dài, và thao tác chọn thước đo trong thực hành sẽ không tối ưu. Hơn nữa, các thước đo trong thư mục này sẽ được đánh dấu và sử dụng trong công thức tính.

1.1. Ấn phím 1 (Add folder) để thêm một thư mục mới. Kết quả sẽ hiển thị một cửa sổ mới.

  • Chọn 2D ở mục 3.
  • Trong cửa sổ Folder bên dưới, quý vị gõ tên vào ô Name. Quý vị nên đặt tên ngắn và dễ nhớ, có tính đặc trưng theo mục đích, tên này sau đó sẽ được sử dụng khá nhiều ở các bước sau. Ở đây Admin sẽ đặt là SAo.
Hình 2

1.2. Xác nhận thành công. Sau khi gõ tên, ở mục 3: quý vị kích chọn VT, sau đó lại chọn lại 2D. Nếu thanh công cụ bên phải xuất hiện dòng chữ SAo là thành công.

Hình 3

Bước 2: Thêm thước đo LVOT

2.1. Kích chọn thư mục. Mục đích của bước này nhằm đảm bảo các thước đo sẽ được lưu trong thư mục này. Và thước đo sẽ được đánh dấu để gọi trong công thức tính.

Quý vị kích chọn vào thư mục vừa tạo ở thanh công cụ bên phải. Ở đây admin sẽ kích vào SAo. Kết quả sau khi kích chọn, thư mục phải ở dạng thư mục mở như mũi tên đỏ trong hình 3 ở trên.

2.2. Thêm thước đo.

Quý vị kích chọn Add measurement. Cửa sổ ADD MEASUREMENT sẽ hiển thị như hình dưới đây

Hình 4

Kích chọn Use copy of (mũi tên 1), tức là sao chép một công thức được lập trình sẵn trên hệ thống thành công thức của mình. Việc sao chép này đặt trong thư mục SAo tức là nó sẽ là một công thức mới, và được dánh dấu có chữ SAo. Chi tiết hơn các bước dưới đây quý vị sẽ hiểu.

Sau đó kích chọn vào mũi tên xuống màu đen bên phải (mũi tên 2). Kết quả là một danh sách các thước đo được xổ xuống.

Để tìm thước đo LVOT, quý vị sử dụng thanh màu trắng bên phải (mũi tên 3) để kéo xuống. Hoặc quý vị gõ lần lượt 4 chữ sau trên bàn phím: L-V-O-T. Kết quả là hình dưới đây. Quý vị chọn LVOT Diam (Dimension) [2D caliper], sau đó kích chọn OK

2.3. Xác nhận thành công

Sau khi thêm thước đo, quý vị cần xác minh nó đã được thêm thành công, và nó phải ở trong thư mục SAo.

Mục 3: Quý vị kích chọn VT sau đó kích chọn lại 2D. Quý vị quan sát thanh công cụ bên phải sẽ thấy thư mục SAo ở trạng thái đóng và chúng ta không quan sát thấy thước đo LVOT diam. Quý vị kích chọn vào thư mục SAo, tức là biểu tượng thư mục ở trạng thái mở, khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy thước đo LVOT Diam

Như vậy, quý vị đã hoàn thành bước thêm thước đo LVOT trên siêu âm 2D. Trong bài tiếp theo sẽ thực hiện thêm thước đo VTILVOT, VTIAO trên siêu âm Doppler.

One Comment

Post Comment