SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

Đánh giá áp lực động mạch phổi bằng siêu âm tim Doppler màu – Bs. Khổng Nam Hương, viện Tim Mạch Quốc gia

Post Comment