COVID-19: Có thể con người có cơ chế bảo vệ khác mà khoa học chưa biết ?

Cho đến nay, mặc dù đã xác định được kháng thể kháng lại COVID-19 trong cơ thể người nhưng chưa biết được chúng tồn tại lâu dài hay ngắn hạn. Thậm chí một số người khỏi bệnh khi bị nhiễm COVID-19 nhưng cơ thể họ lại không sản xuất kháng thể.

covid-19 antibodies

Trong một nghiên cứu gần đây trên 175 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc, khoảng 30% trong số này khỏi bệnh và có sức khỏe rất tốt sau khỏi nhưng lại có mức độ kháng thể rất thấp trong máu.

Câu hỏi đặt ra là: liệu cơ thể có một cơ chế bảo vệ khác hoặc kháng thể khác được sản xuất mà chúng ta chưa biết ?

Một nghiên cứu mới vào năm 2017 trên bệnh nhân nhiễm SARS và MERS cho thấy một số người đã khỏi bệnh nhưng tái nhiễm sau một vài năm.

Một xét nghiệm tìm kháng thể có thể chứng minh được người đó đã từng nhiễm bệnh nhưng không chứng minh được có bao nhiêu người miễn dịch với bệnh đó.

Hơn nữa, có rất nhiều kits xét nghiệm tìm kháng thể khác nhau trên thế giới. Điều này cũng cho thấy mức độ tin cậy của chúng là không giống nhau hoàn toàn.

Biên dịch từ Live Science

Post Comment