Có thể dùng dược chất phóng xạ FDG để tiên lượng ung thư xương và mô mềm

0

Trong gần 20 năm nghiên cứu, các nhà nghiên cứu thấy rằng: dược chất phóng xạ FDG (F-fluorodeoxyglucose) có thể cho thấy những thông tin chẩn đoán quan trọng trong chẩn đoán bệnh ung thư xương và mô mềm.
Theo báo cáo của Bác sĩ Tadahiko Kubo – Đại học Hiroshima, Nhật Bản thì tổng hợp hệ thống trong 6 công trình nghiên cứu ngẫu nhiên mới đây, với hơn 500 bệnh nhân bị ung thư xương và mô mềm thì những bệnh nhân có liều hấp thu FDG tối đa (SUVmax) cao thì lại có nguy cơ tiên lượng xấu hơn 22% so với những bệnh nhân cùng tiêu chuẩn nhưng hấp thu FDG thấp.

Tuy nhiên, một vài nghiên cứu khác lại cho kết quả ngược lại, tức là liều hấp thu tối đa FDG, một phương pháp bán định lượng, lại hữu ích với tiên lượng tốt của bệnh nhân ung thư xương và mô mềm.
Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khác gợi ý rằng những thước đo PET khác như thể tích hoặc kết cấu khối u lại cung cấp thông tin hữu ích cho chẩn đoán hơn là liều hấp thu tối đa FDG.
Dù gì đi nữa, thì phát hiện tác dụng của FDG sử dụng trong kỹ thuật PET-CT cũng đem lại nhiều hi vọng cho bệnh nhân ung thư xương và mô mềm, bởi tác dụng kép của nó vừa dùng điều trị vừa dùng để tiên lượng.

Lược dịch và tổng hợp bởi Đoàn Thoại, M.D
Main source: Medscape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *