Advertisement
GÓC IT

[Vivid T8] Cài đặt công thức tính diện tích mở van ĐMC: phần 3 – Thêm thước đo VTI tại van ĐMC và đường ra thất trái

Trong phần trước Thêm thước đo LVOT, quý vị đã thêm thước đo LVOT trong siêu âm 2D. Trong phần này thêm thước đo VTI cũng có một số bước tương tự.

Bước 1: Thêm một thư mục

Trong phần 2 quý vị đã thêm thư mục mới là SAo nhưng thư mục này chỉ hiển thị ở siêu âm 2D. Trong bước này sẽ  hiển thị thư muc mới hiển thị trên siêu âm Doppler.

 • Chọn Dop. ở mục 3
 • Kích chọn Add Folder (số 1)
 • Điền tên SAo vào ô Name
 • Ở mục 3: chọn VT, sau đó chọn lại Dop. Quan sát danh sách ngoài cùng bên phải, nếu thấy xuất hiện SAo là thành công.

Bước 2: Thêm thước đo

 • Tiếp nối bước 1, quý vị kích chọn vào thư mục SAo. Sau khi kích chọn quý vị cần chú ý biểu tượng thư mục phải ở trạng thái mở.
 • Kích chọn Add Measurement.
 • Trong cửa sổ ADD MEASUREMENT: Chọn Use copy of, sau đó tìm AV Trace (Aortic) [SD manual trace]. Cuối cùng nhấn OK

 • Kích chọn Add Measurement thêm một lần nữa.
 • Trong cửa sổ ADD MEASUREMENT: Chọn Use copy of, sau đó tìm LVOT Trace (Aortic) [SD manual trace]. Cuối cùng nhấn OK.

Bước 3: Xác minh thành công

 • Trong mục 3 chọn Dop. và quan sát thấy danh mục 4 xuất hiện thư mục SAo.
 • Khi thư mục SAo đóng thì không thấy hai thước đo AV TraceLVOT Trace.
 • Kích chọn thư mục SAo (biểu tượng thư mục sẽ ở trạng thái mở) sẽ thấy hai thước đo AV TraceLVOT Trace.

Hết phần này, quý vị đã hoàn thành thêm các thước đo cần thiết. Trong phần tiếp theo quý vị sẽ thực hiện thiết lập công thức tính tự động.

Post Comment