XÉT NGHIỆM Y HỌC

Atlas giải phẫu bệnh: U quái lành tính buồng trứng

U quái (teratoma): U cấu tạo bởi nhiều thành phần xuất phát từ cả 3 lá phôi do tế bào mầm biệt hoá theo hướng mô trong phôi. Phân biệt 3 nhóm u quái sau: u quái trưởng thành lành tính, u quái trưởng thành hoá ác, u quái chưa trưởng thành.

Post Comment