Month: November 2020


Atlas giải phẫu bệnh: Ung thư da biểu mô tế bào VẢY

Atlas giải phẫu bệnh: Ung thư da biểu mô tế bào VẢY

Ung thư tế bào vảy (SCC) là một loại ung thư da bắt đầu trong các tế bào vảy. Đây là các tế bào mỏng, phẳng và nằm ở lớp ngoài cùng của da. SCC được gây ra bởi những thay đổi trong DNA của các tế bào này, khiến chúng nhân lên không kiểm soát được. Theo tổ chức Ung thư Da, SCC là dạng ung thư da phổ biến…

Continue Reading