Nếu file PDF-onlilne bị lỗi, quý vị vui lòng refresh lại trình duyệt hoặc tắt bài viết đi và mở lại. Rất xin lỗi quý vị về sự bất tiện này !

[VSUM2019] Vai trò của siêu âm trong khảo sát các khối bất thường ở thận – GS. Seung Hyup KIM Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Seoul, Hàn Quốc
About Đoàn, Thoại M.D 335 Articles
Cổ nhân dạy rằng "một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Nhưng xét thực tế của thời công nghệ 4.0 thì học chín nghề còn lại cũng rất quan trọng

ĐĂNG NHẬP FACEBOOK ĐỂ BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN KHÔNG ĐĂNG NHẬP FACEBOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*