Thông số tối ưu hóa hình ảnh trong siêu âm Doppler màu (Color Doppler)

Nếu như siêu âm 2D việc tối ưu không phức tạp và không ảnh hưởng nhiều đến kết quả thì tối ưu hóa trong siêu âm Doppler màu lại có tính quyết định. Tốc độ dòng chảy là không đồng nhất, vì vậy việc tối ưu hóa không đúng có thể làm mất hoặc tạo ảnh giả bệnh lý.

Đoàn, Thoại M.D

Chẩn đoán hình ảnh giống như cơm trong bữa ăn, còn làm website - viết bài giống như các món ăn. Cơm không thể thiếu và các món ăn có thể sẽ khác nhau giữa người này với người kia. Hãy chọn một nghề cho chín nhưng vẫn cần học 9 nghề còn lại để cuộc sống không còn nhàm chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *