Source: internet

Hội chứng Susac

March 18, 2017 Đoàn, Thoại M.D 0

Hội chứng Susac là tình trạng viêm tự miễn không đặc hiệu ảnh hưởng đến các vi mạch máu trong não, võng mạc và ốc tai (tai trong)