[PDF] Cấp cứu nội khoa – Lê Văn Tri

July 16, 2017 Đoàn, Thoại M.D 0

Sách này nhằm thu gọn đến mức cao nhất các yếu tố chẩn đoán để từ đó tìm ra hướng điều trị chủ yếu, đưa ra một vài trong nhiều phương pháp điều trị có thể áp dụng. Những phương pháp khác không phải lúc nào cũng mô tả được kỹ càng.