[PDF] Bài giảng chẩn đoán X-quang

January 24, 2017 Đoàn, Thoại M.D 0

Sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Đại học Y Hà Nội đã được phê duyệt. Phương châm của sách: kiến thức cơ bản, hệ thống nội dung chính xác, khoa học, cập nhật và thực tế.