[Bạch Mai] Những điểm cơ bản về vật lý và kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính

June 20, 2019 Đoàn, Thoại M.D 0

Chụp X quang cắt lớp qui ước dựa trên nguyên tắc là làm rõ các cấu trúc ở một mặt phẳng định trước và xoá đi hình chiếu của các mặt phẳng khác trên quang ảnh đó. Phương pháp này cho phép phân biệt sự chênh lệch tỷ trọng của các cấu trúc trên cùng một mặt phẳng cao nhất là 5%, hiện ít dùng vì liều xạ cao và độ phân giải ảnh thấp