Siêu âm tim: tứ chứng Fallot

Từ khóa : TOF  : Tetralogy of Fallot 
                  Tétralogie de Fallot

Định nghĩa : Tứ chứng Fallot :
– Thông liên thất thường phần màng lan đến phần phễu, có thể kèm thông liên thất phần cơ bè. Thông liên thất lỗ lớn Qp : Qs > 2.2
–  Động mạch chủ cưỡi ngựa trên vách liên thất ( thường < 50%) : luôn có sự liên tục giữa van hai lá và van động mạch chủ
– Hẹp đường ra thất phải : dưới van ( phần phễu thất phải ), tại van ( van, vòng van ), trên van ( thân động mạch phổi , động mạch phổi nhánh )
+ Thường gặp nhất là hẹp phễu thất phải + van phổi
+ Hẹp phễu thất phải + van phổi + vòng van
+ Ít gặp  : hẹp phễu đơn thuần, hẹp van ưu thế, giảm sản đường ra thất phải
– Phì đại thất phải

Chẩn đoán phân biệt :

– Thất phải hai đường ra
– APSO : ( Atresie pulmonaire à septum ouvert ) không lỗ van động mạch phổi + thông liên thất
– Thân chung động mạch

Biến thể :

– APSO : thông liên thất + không lỗ van động mạch phổi
– Tứ chứng Fallot + Lỗ thông ở vùng vách nhĩ thất
– Tứ chứng Fallot + Thông liên nhĩ –> Ngũ chứng Fallot

Các tổn thương phối hợp:

– Cung động mạch chủ bên phải
– Còn ống động mạch
– Bất thường tĩnh mạch chủ trên trái đổ về xoang vành
– Bất thường động mạch vành

Siêu âm tim :

 

Tứ chứng Fallot - Siêu âm tim

 Mặt cắt cạnh ức trục dọc :
– Thông liên thất
– Động mạch chủ cưỡi ngựa trên vách liên thất
– Phì đại thất phải

Tứ chứng Fallot - Siêu âm tim

Mặt cắt cạnh ức trục ngang ngang van động mạch chủ :
– Hẹp buồng tống thất phải

Tứ chứng Fallot - Siêu âm tim

 Doppler Pulse :

– Hẹp tại van động mạch phổi
– PG qua van : 35 mmHg

Tứ chứng Fallot - Siêu âm tim
Nguồn Bác sĩ đa khoa

Đoàn, Thoại M.D

Chẩn đoán hình ảnh giống như cơm trong bữa ăn, còn làm website - viết bài giống như các món ăn. Cơm không thể thiếu và các món ăn có thể sẽ khác nhau giữa người này với người kia. Hãy chọn một nghề cho chín nhưng vẫn cần học 9 nghề còn lại để cuộc sống không còn nhàm chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *