Siêu âm tim: thông liên thất

Thông Liên Thất – Siêu âm tim
Từ khóa : VSD : Ventricular septal defect
CIV  : communication inter ventriculaire

Thông liên thất phần màng
shunt T – P
Vận tốc lớn 5,2 m/s

Thông liên thất - Siêu âm tim

Thông liên thất phần màng

Thông liên thất - Siêu âm tim

Thông liên thất phần màng ở mặt cắt 5 buồng từ mỏm :

Thông liên thất - Siêu âm tim

Thông liên thất phần màng : mặt cắt cạnh ức trục ngang ngang van động mạch chủ

Thông liên thất - Siêu âm tim

Thông liên thất phần phễu

Thông liên thất - Siêu âm tim

Thông liên thất buồng nhận mặt cắt 4 buồng từ mỏm

Thông liên thất - Siêu âm tim

Thông liên thất buồng nhận mặt cắt cạnh ức trục ngang, ngang qua buồng tống thất trái (LVOT)

Thông liên thất - Siêu âm tim

Thông liên thất phần cơ bè

Thông liên thất - Siêu âm tim

Biến chứng phình vách màng trong thông liên thất phần màng

Thông liên thất - Siêu âm tim

 

Thông liên thất - Siêu âm tim

Thông liên thất buồng nhận trong bệnh cảnh : Kênh nhĩ thất toàn phần

Thông liên thất - Siêu âm tim
Nguồn Bác sĩ đa khoa

Đoàn, Thoại M.D

Chẩn đoán hình ảnh giống như cơm trong bữa ăn, còn làm website - viết bài giống như các món ăn. Cơm không thể thiếu và các món ăn có thể sẽ khác nhau giữa người này với người kia. Hãy chọn một nghề cho chín nhưng vẫn cần học 9 nghề còn lại để cuộc sống không còn nhàm chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *