Siêu âm tim: thông liên nhĩ

Thông liên nhĩ
Từ khóa : ASD atrial septal defect, CIA : communication inter-auriculaire
Mặt cắt cạnh ức trục dọc :
– Dãn buồng tim phải
– Đánh giá hở van hai lá đi kèm

 

Mặt cắt cạnh ức trục ngang – ngang van động mạch chủ:
– Dãn động mạch phổi

Mặt cắt 4 buồng từ mỏm và cạnh ức trục ngang, ngang thất trái
– Dãn buồng tim phải , tăng gánh thể tích thất phải
– Thất trái nhỏ
– Vách liên thất vận động nghịch thường

Mặt cắt 4 buồng từ mỏm :
– Dãn buồng tim phải
– Khuyết trung tâm vách liên nhĩ
– Khảo sát các tĩnh mạch phổi có đổ về nhĩ trái hay không ?

Mặt cắt 4 buồng từ mỏm :
Thông liên nhĩ lỗ nguyên phát : khuyết phần thấp vách liên nhĩ
Van ba lá và van hai lá xếp ngang hàng nhau
–> Kênh nhĩ thất bán phần

 

Khuyết hoàn toàn vách liên nhĩ
–> Tâm nhĩ độc nhất

Khuyết trung tâm vách liên nhĩ
Dòng màu đi qua lỗ thông, shunt trái – phải

Xác định chiều shunt của thông liên nhĩ

 

Doppler pulse
–  Phổ có ít nhất 3 đỉnh, vận tốc thấp  ( 1,5m/s )

Đánh giá áp lực động mạch phổi
Tồn tại lỗ bầu dục
Nguồn Bác sĩ đa khoa

Đoàn, Thoại M.D

Chẩn đoán hình ảnh giống như cơm trong bữa ăn, còn làm website - viết bài giống như các món ăn. Cơm không thể thiếu và các món ăn có thể sẽ khác nhau giữa người này với người kia. Hãy chọn một nghề cho chín nhưng vẫn cần học 9 nghề còn lại để cuộc sống không còn nhàm chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *