Professional English in Use: Medicine

Professional English in Use Medicine contains 60 units covering a wide variety of medical vocabulary. Topics include diseases and symptoms, investigations, treatment, examining and prevention. The book also introduces general medical vocabulary related to parts and functions of the body, medical and para-medical personnel, education and training, research, and presentations. Professional English in Use Medicine has been carefully researched using the Institute for Applied Language Studies medical corpus and is a must for teachers of medical English and for medical practitioners who need to use English at work, either in their own country or abroad.

Vui lòng để lại địa chỉ email để nhận sách

Đoàn, Thoại M.D

Chẩn đoán hình ảnh giống như cơm trong bữa ăn, còn làm website - viết bài giống như các món ăn. Cơm không thể thiếu và các món ăn có thể sẽ khác nhau giữa người này với người kia. Hãy chọn một nghề cho chín nhưng vẫn cần học 9 nghề còn lại để cuộc sống không còn nhàm chán.

One thought on “Professional English in Use: Medicine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *