[PDF] Ultrasound of Congenital Fetal Anomalies

Contents:

  • Anatomic survey of the fetus and its relationship to gestational age
  • Central and peripheral nervous system anomalies
  • Craniofacial and neck anomalies
  • Cystic hygroma and non-immune hydrops fetalis
  • Congenital heart disease
  • Thoracic anomalies
  • Anomalies of the gastrointestinal tract and abdominal wall
  • Urinary tract anomalies
  • Skeletal dysplasias and muscular anomalies: a diagnostic algorithm
  • Chromosomal and non-chromosomal syndromes
About Đoàn, Thoại M.D 411 Articles
Đã học chuyên Sinh tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định, đã tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội, hiện tại là bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh. Yêu thích du lịch và Marketing

ĐĂNG NHẬP FACEBOOK ĐỂ BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN KHÔNG ĐĂNG NHẬP FACEBOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*