[PDF] Sổ tay điện tâm đồ – PGS. Phạm Nguyễn Vinh

Cuốn Sổ tay điện tâm đồ chỉ nhằm mục đích đơn giản là tóm tắt các điều cần tiết cho độc giả để có thể đọc một điện tâm đồ , góp phần vào chẩn đoán lâm sang của bệnh tim . Sổ tay bao gồm các tiêu chuẩn chẩn đoán và các điện tâm đồ phù hợp cho từng loại bệnh tim…

Sách được biên soạn bởi PGS. Phạm Nguyễn Vinh – Nguyên Phó Giám đốc Viện Tim TPHCM, Giáo Sư thỉnh giảng Bộ môn dược lý ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Phó Chủ Nhiệm Bộ môn Nội ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Phó chủ tịch Hội tim mạch TPHCM, Ủy viên ban chấp hành Hội tim mạch Việt Nam, Ủy viên Hội đồng khoa học Hội tim mạch Việt Nam …

Mời quý vị tải xuống bản PDF scan tại đây

Đoàn, Thoại M.D

Chẩn đoán hình ảnh giống như cơm trong bữa ăn, còn làm website - viết bài giống như các món ăn. Cơm không thể thiếu và các món ăn có thể sẽ khác nhau giữa người này với người kia. Hãy chọn một nghề cho chín nhưng vẫn cần học 9 nghề còn lại để cuộc sống không còn nhàm chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *