[PDF] Phân tích số liệu nghiên cứu y học bằng phần mềm SPSS

Đây là bộ sách gồm 2 tập, được scan dạng pdf và chia sẻ rộng rãi trên mạng. Sách được các tác giả Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân TP Hồ Chí Minh – biên soạn. NXB Hồng Đức xuất bản năm 2008

TẢI XUỐNG SPSS TẬP 1

TẢI XUỐNG SPSS TẬP 2

 

 

Đoàn, Thoại M.D

Chẩn đoán hình ảnh giống như cơm trong bữa ăn, còn làm website - viết bài giống như các món ăn. Cơm không thể thiếu và các món ăn có thể sẽ khác nhau giữa người này với người kia. Hãy chọn một nghề cho chín nhưng vẫn cần học 9 nghề còn lại để cuộc sống không còn nhàm chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *