[PDF] Miễn dịch học – Đại học Y Hà Nội

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ MIỄN DỊCH HỌC

Mục lục

Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀMIỄN DỊCH HỌC
Chương 2 CÁC CƠQUAN CỦA HỆTHỐNG MIỄN DỊCH
Chương 3 KHÁNG THỂ
Chương 3 KHÁNG THỂ
Chương 4 KHÁNG NGUYÊN
Chương 5 CÁC TẾBÀO CHỦYẾU CỦA HỆTHỐNG MIỄN DỊCH
Chương 6 BỔTHỂ
Chương 6 BỔTHỂ
Chương 8 MIỄN DỊCH CHỐNG VI SINH VẬT
Chương 9 QUÁ MẪN
Chương 10 THIẾU HỤT MIỄN DỊCH
Chương 11 TÍNH TỰMIỄN VÀ BỆNH TỰ MIỄN
Chương 12 CÁC KỸTHUẬT MIỄN DỊCH THƯỜNG DÙNG

About Đoàn, Thoại M.D 286 Articles
Cổ nhân có câu: một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nhưng trong thời đại công nghệ 4.0, một nghề cần chín nhưng cũng nên học một trong 9 nghề còn lại.

ĐĂNG NHẬP FACEBOOK ĐỂ BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN KHÔNG ĐĂNG NHẬP FACEBOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*