[PDF] Bệnh học nội khoa – trọn bộ 2 tập – Các bộ môn Nội Đại học Y Hà Nội
TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ BỆNH HỌC NỘI KHOA 2012

TẬP ITẬP II

Sách được biên soạn xuất phát từ nhu cầu cập nhật thêm kiến thức chuyên ngành trên cơ sở những phản hồi tích cực của độc giả đối với lần tái bản trước, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và trường Đại học Y Hà Nội về xây dựng bài giảng theo phương pháp giảng dạy tích cực với mục tiêu từng bài cụ thể, rõ ràng, thực hiện yêu cầu của Nhà xuất bản Y học về việc biên soạn tài liệu bệnh học nội khoa phục vụ coong tác đào tạo bác sỹ đa khoa. Sách được biên soạn bởi các nhà giáo, thầy thuốc đang công tác tại Bộ môn Nội tổng hợp, Bộ môn Tim Mạch, Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Bộ môn Huyết học – Trường Đại học Y Hà Nội.

About Đoàn, Thoại M.D 335 Articles
Cổ nhân dạy rằng "một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Nhưng xét thực tế của thời công nghệ 4.0 thì học chín nghề còn lại cũng rất quan trọng

ĐĂNG NHẬP FACEBOOK ĐỂ BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN KHÔNG ĐĂNG NHẬP FACEBOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*