Liên hệ quản trị viên Đoàn, Thoại M.D

Quản trị viên, người sáng lập: ĐOÀN VĂN THOẠI

Bút danh: Đoàn, Thoại MD

Email: DrThoai107@gmail.com

Facebook: fb/bsthoai107

Hoặc để lại comment / phản hồi ở bất kỳ bài viết nào trên website này.