Hợp tác

Để không ngừng phát triển và mở rộng, chúng tôi rất hân hoan và chào đón các đề nghị hợp tác với website.

Quý vị có thể lựa chọn một trong các nội dung hợp tác sau:

– Đăng bài viết: Gửi bài viết của quý vị lên website kèm theo được quảng cáo miễn phí nội dung của quý vị. Nội dung bài viết và nội dung quảng cáo phải tuân thủ Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

– Mua quảng cáo: Quý vị có thể được đặt nội dung quảng cáo lên virad.org ở vị trí tốt nhất với giá ưu đãi nhất. Nội dung quảng cáo phải tuân thủ Điều khoản sử dụng của website.

Rất cảm ơn sự quan tâm của quý vị.