Giải phẫu người – Đại học Y Hà Nội – sách dành cho sinh viên hệ BSĐK – bản PDF có mục lục chi tiết

Bộ giáo trình được chia thành 2 phần với 42 bài học, và một phần là bộ câu hỏi trắc nghiệm.
Sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Y học 2007.

MỜI TẢI SÁCH XUỐNG TẠI ĐÂY

Đoàn, Thoại M.D

Chẩn đoán hình ảnh giống như cơm trong bữa ăn, còn làm website - viết bài giống như các món ăn. Cơm không thể thiếu và các món ăn có thể sẽ khác nhau giữa người này với người kia. Hãy chọn một nghề cho chín nhưng vẫn cần học 9 nghề còn lại để cuộc sống không còn nhàm chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *