Atlas of Mammography – Atlas xquang tuyến vú

June 14, 2019 Đoàn, Thoại M.D 0

Mục tiêu của cuốn sách này với hơn 700 trang và 1500 hình ảnh, là trình bày một cách hệ thống hình ảnh nhũ ảnh, hình ảnh bình thường và bất thường, để từ đó các nhà lâm sàng hoặc bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, các nhà ung thư học có thể dễ dàng tiếp cận hình ảnh ung thư tuyến vú.

[10-VSUM2018]Trọn bộ slides báo cáo hội nghị siêu âm Việt Nam 2018

August 10, 2018 Đoàn, Thoại M.D 0

Bộ slide tiếng Việt các bài báo cáo tại hội nghị siêu âm toàn quốc Việt Nam diễn ra vào tháng 1 năm 2018, bao gồm tất cả các chuyên khoa trong siêu âm y học như bụng, vú, khớp, thai, tim, mạch máu … và một số kỹ thuật mới như siêu âm đàn hồi, đốt sóng cao tần RFA … Các định dạng trong bộ slide này là PDF và PPT.