Cẩm nang người dịch tiếng Anh Y khoa

Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp các thuật ngữ, cụm từ, mẫu câu, và đoạn văn có liên quan đến chủ đề y học, qua đó cung cấp tư liệu giúp cho người dịch thuật thuận tiện hơn.

Bố cục sách gồm:
Phần 1 – Từ và mẫu câu về bệnh tật nói chung
Phần 2 – Từ và câu về cấu tạo, chức năng và các chứng rối loạn của cơ thể con người.
Phần 3 – Dạy và học tiếng Anh y khoa
Phần 4 – 14 bài học căn bản tiếng Anh y khoa
Phần 5 – Các thuật ngữ y khoa

Mời tải xuống sách dạng PDF tại đây

Đoàn, Thoại M.D

Chẩn đoán hình ảnh giống như cơm trong bữa ăn, còn làm website - viết bài giống như các món ăn. Cơm không thể thiếu và các món ăn có thể sẽ khác nhau giữa người này với người kia. Hãy chọn một nghề cho chín nhưng vẫn cần học 9 nghề còn lại để cuộc sống không còn nhàm chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *