Các lát cắt cơ bản siêu âm Doppler tim

Bộ sưu tầm các lát cắt siêu âm tim cơ bản, có kèm theo hình ảnh giải phẫu vẽ tương ứng để quý vị dễ tưởng tượng.
Hình ảnh được sưu tầm từ nhiều nguồn internet.

source: internet
Collected by vimedimg.org

Đoàn, Thoại M.D

Chẩn đoán hình ảnh giống như cơm trong bữa ăn, còn làm website - viết bài giống như các món ăn. Cơm không thể thiếu và các món ăn có thể sẽ khác nhau giữa người này với người kia. Hãy chọn một nghề cho chín nhưng vẫn cần học 9 nghề còn lại để cuộc sống không còn nhàm chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *