TÂM ĐIỂM

[PDF] Bộ slides siêu âm khớp thường dùng

December 9, 2019 0

Bộ slides siêu khớp thường dùng bao gồm siêu âm khớp vai, siêu âm khớp khủyu tay, siêu âm khớp cổ tay, siêu âm khớp gối, siêu âm khớp cổ chân. Bộ slides không chỉ đề cập đến kỹ thuật mà còn bao gồm các bệnh lý thường gặp kèm theo hình ảnh siêu âm thực tế điển hình dễ hiểu

SÁCH MỚI

[PDF] Ultrasound: The Requisites

December 9, 2019 0

Ultrasound – The Requisites gần như bao quát toàn bộ nội dung thường dùng trong khám chữa bệnh như siêu âm bụng, siêu âm sản phụ khoa …

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

KHỐI U & UNG THƯ

CA LÂM SÀNG