Nếu cần nội dung này, vui lòng LIÊN HỆ

SÁCH ĐIỆN TỬ Y KHOA

BỆNH HIẾM

Tim lạc chỗ có hay gặp

April 20, 2019 0

Tim lạc chỗ là bất thường bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp, là trường hợp một phần hay toàn bộ quả tim nằm ngoài lồng […]

NGOẠI VĂN