CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – MEDICAL IMAGING DIAGNOSTIC

Phân loại EU-TIRADS

April 19, 2019 0

Hình ảnh nang trống âm đơn thuần Nang dạng bọt biển Nốt đồng âm Nốt tăng âm ở mức trung bình Nốt với dấu hiệu […]

SÁCH ĐIỆN TỬ Y KHOA – MEDICAL EBOOKS

NGOẠI VĂN