CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

EBOOKS Y KHOA

Atlas of Mammography – Atlas xquang tuyến vú

June 14, 2019 0

Mục tiêu của cuốn sách này với hơn 700 trang và 1500 hình ảnh, là trình bày một cách hệ thống hình ảnh nhũ ảnh, hình ảnh bình thường và bất thường, để từ đó các nhà lâm sàng hoặc bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, các nhà ung thư học có thể dễ dàng tiếp cận hình ảnh ung thư tuyến vú.

KHỐI U & UNG THƯ

Có cần tiêm phòng HPV cho nam giới

June 26, 2019 0

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tiêm phòng HPV có tác dụng lâu dài và không có bằng chứng về sự giảm bảo vệ của tiêm phòng HPV theo thời gian

CA LÂM SÀNG